Privacyverklaring

INTUCOACHING
KAASJESKRUID 27
2635 KP DEN HOORN
NEDERLAND

INTUCOACHING.NL
[email protected]
KVK-NUMMER: 83650946 

A. Privacy

  1. IntuCoaching neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  2. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is IntuCoaching de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.

B. Samenvatting

  1. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij jou een transparant en helder overzicht van:
   1. Voor welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken;
   2. Welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verwerken;
   3. Hoelang wij jouw persoonsgegevens zullen bewaren;
   4. Van welke (sub) verwerkers  wij gebruik maken bij de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
   5. Welke rechten je hebt op grond van de AVG met betrekking tot de verwerking door IntuCoaching B.V. en,
   6. Wat de maatregelen zijn die we nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen

A. Van jou als websitebezoeker

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Telefoon
  4. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  5. Locatiegegevens
  6. Gegevens van jouw activiteiten op onze website
  7. IP-adres
  8. Internetbrowser en apparaat type

A. Minderjarige

  1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. IntuCoaching kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

  1. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

A. IntuCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  2. Jou de mogelijkheid te geven om een oriënterend gesprek in te plannen;
  3. Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  4. Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

  1. IntuCoaching zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op met: [email protected].

A. Cookies

  1. IntuCoaching maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
   1. Functionele cookies:Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
   2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden.
   3. Tracking cookies:Deze cookies worden door een externe partij geplaatst.Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt

  1. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jouzelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

A. Jouw rechten

  1. Je hebt het recht om:
   1. jouw persoonsgegevens in te zien;
   2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
   5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
   6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 7.
  2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van IntuCoaching B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar: [email protected]
  3. IntuCoaching wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzake door jou is gedaan. Daarom vragen we je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt IntuCoaching je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummers en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  4. IntuCoaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

A. Interne behandeling

  1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt IntuCoaching je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot [email protected].

B. Autoriteit Persoonsgegevens

  1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vindt je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

A. SSL

  1. Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruikt IntuCoaching veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.
  2. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

B. Wij nemen beveiliging serieus

  1. IntuCoaching neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via [email protected].

A. Wijzigingen

  1. Aangezien IntuCoaching haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds aan jou als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer.

B. Versie

  1. De huidige versie is 20240521

A. Contactpersoon

  1. IntuCoaching heeft Marjoleine Hooijkaas aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AVG, dan kun je contact opnemen via [email protected].